Kırma İşlemi

1.Giriş Boyut küçültme işlemi sahada cevher üretimi ile başlamaktadır. Cevher üretimi için patlatmada = 0.15-0.20 kWs/t enerji harcanırken bu değer kırma işleminde = 2.5 kWs/t civarındadır. Çoğu zaman ilk aşama kırma işlemi açık devre yapılmaktadır. İlk aşama kırmadan sonra, değirmen öncesi kırıcıların kapalı devre çalıştırılması, öğütmenin yönetiminde kolaylık sağladığı gibi boyut küçültme maliyetini de önemli […]

error: Content is protected !!