Maden atıkları ve çevre yönetimi

7 minutes, 10 seconds Read

Maden atıkları yönetimi, madencilik ve çevre açısından en önemli konuların başında gelmektedir.

Küresel kömür tüketimi 2022’de %1,2 artarak 2013’ten bu yana en yüksek rekoru kaydetti. 

2022 yılında küresel kömür tüketimi sekiz milyar tonu aştı; bu hem etkileyici hem de endişe verici büyük bir üretim miktarıdır. Böyle bir üretkenlik açıkça büyük bir finansal fayda sağlarken, madencilik süreçleri tarafından üretilen tehlikeli maddeler içeren atık kaya ve atıkların zararlı ekolojik etkileri vardır.

Ancak kısa ve uzun vadeli çevresel izleme stratejileri, şirketlerin maden atıklarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olabilir ve çevresel, sosyal ve yönetişim uyumluluğuyla her zamankinden daha fazla ilgilenen bir sektörde daha yaygın hale gelebilir.

Maden atıkları, maden kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesiyle ortaya çıkar ve karbon mineralizasyonu yoluyla maden atıkları fazla karbondioksiti hapseder. Maden atıklarının yeniden işlenmesi sera gazı emisyonlarını dengelerken, otomasyon gibi teknolojiler operasyonel verimsizlikleri en aza indirerek üretimi en üst düzeye çıkarır ve emisyonları azaltır.

AB, 2006 yılında madencilik faaliyetlerini korumak için bir yasa çıkarmış ve bu yasa, maden atıklarının daha iyi düzenlenmesi için önemli bir adım olan sondaj endüstrilerinin neden olduğu atık yönetimini düzenlemeye yönelik bir girişim olmuştur. Ardından 2009 yılında AB, mali garantilerin oluşturulması ve atık tesislerinin sınıflandırılması için teknik yönergeleri kapsayan yeni kurallar da dahil olmak üzere maden atıklarına ilişkin politikalarını güncelledi. Dünyanın maden iştahının gelecekte azalması beklenmediğinden, ülkeler ve şirketler atık yönetimi konusunda her zamankinden daha dikkatli olmalıdır.

Çevresel atık ve bertaraf
World Population Review, yakıldığında önemli miktarda sera gazı ve diğer kirleticileri yaydığı bilinen kömürü “en kirli” fosil yakıtlar arasında saymaktadır. Kömürün enerji santrallerinde yakılması küresel ısınmanın %30’undan sorumludur ve İngiltere’de düzenlenen COP26 zirvesinde ülkeler kömür tüketimlerini azaltma sözü vermiş olsalar da hala yapılması gereken işler vardır.

Ülkeler maden atıklarını daha etkin bir şekilde yönetmezlerse, madencilikle ilgili sosyal ve çevresel koşullar daha da kötüleşebilir. Maden atıklarının yönetilmesi, atık tesislerinin uzun vadede istikrarlı olmasını sağlar.

Maden arama, inşaat, sondaj ve bakım çalışmaları, ormansızlaşmaya, toprak erozyonuna, toprak ve su profillerinin kirlenmesine ve gürültü seviyelerinin artmasına yol açabilecek arazi kullanım değişikliğine neden olur. Madencilik yeraltı ve yerüstü su sistemlerini kirletir ve aşağı havzada doğal etkiler yaratır.

Madenciliğin daha spesifik biçimleri de daha spesifik zorlukları beraberinde getirir. Derin deniz madenciliği de etkili sürdürülebilir atık bertarafına ihtiyaç duyan kirleticiler salgılar ve madenciler giderek daha uzak bölgelerde maden zenginliğinden yararlanmaya çalıştıkça tartışmanın daha büyük bir parçası haline gelebilir.

İklim kampanyası yürüten Greenpeace International’a göre derin deniz madenciliği Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ilerlemeyi baltalayacaktır. “Derin deniz madenciliği endüstrisi, gelişimini düşük karbonlu bir gelecek için gerekli olarak sunuyor, ancak bu iddia yenilenebilir enerji, elektrikli araç veya pil sektörlerindeki aktörler tarafından kanıtlanmıyor” diyen örgüt, “okyanus sömürüsü” ve hükümetin bu konuda nasıl ilerlediğine atıfta bulundu.

Coğrafi varyasyon ve Covid-19 varyasyonu
Maden atıkları yerden yere farklılık gösterir ve coğrafi yapıya, cevherin değerine ve mevcut pazardaki mineral talebine bağlıdır.

Ancak güç dinamiği, madenin yeri veya işlenen emtia ne olursa olsun aynı kalmaktadır. Binlerce istihdam sağlamasına ve on yılın en büyük gelirine katkıda bulunmasına rağmen madencilik, şirketler ile yerel topluluklar arasındaki ilişkiyi çoğu zaman bozabilmektedir. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’ne göre, istikrarsız maden istihdamı nedeniyle ev sahibi topluluklar, çözülmesi zor olabilecek sosyal ve sağlıkla ilgili zorluklarla mücadele etmektedir. Daha büyük ekonomiler, maden zengini gelişmekte olan ülkelerin yenilenemeyen kaynaklarını aşırı sömürerek yerel halka sadece kırıntılar bırakmaktadır.

Benzer şekilde, kapalı madenler de yerel çevrenin korunmasıyla ilgilenenler için bir zorluk teşkil etmektedir. Bir şirketin endüstriyel çalışmalarının kalıntılarını geride bırakarak bir bölgeden aniden çekilmesi, atık maddelerin toprağa ve yakındaki sulara sızması nedeniyle çevredeki topluluklar ve çevresel tehlikeler için risk oluşturmaktadır.

Covid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasakları genel olarak madencilik sektörünü, özel olarak da atık yönetimini sekteye uğrattı. Bir su ve çamur arıtma raporuna göre, sadece Kolombiya ve Şili gibi bazı ülkeler, pandeminin büyük ekonomik etkilerinden kurtulmak için madencilerin sondaj yapmaya devam etmesine izin verdi.

Düşük fiyatlar ve azalan talep bu ülkelere zarar verdi. Rio Tinto’nun Moğolistan’daki Oyu Tolgoi bakır madeni, Anglo American’ın Peru’daki Quellaveco madeni, Bolivya’daki San Cristobal gümüş çinko-kurşun madeni ve Japon Sumitomo’ya ait Madagaskar’daki Ambatovy nikel madeni salgından etkilenen bazı bölgeler oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2020 yılında küresel kömür tüketimi %3,1 oranında azaldı. Ajansın raporunda, kömür üretiminin 72 milyon ton düşmesiyle ABD’nin bir önceki yıla göre en büyük değişimi yaşadığı, onu 45 milyon tonluk kayıpla AB’nin ve 30 milyon tonluk düşüşle Hindistan’ın izlediği belirtiliyor.

Çin’in kömür tüketimi 2011 yılından bu yana dünyanın yarısından fazlasını oluşturuyor ve her yıl istikrarlı bir şekilde artarak 2020 yılında %56’ya ulaştı. Ülke ayrıca 2022 yılında 3,9 milyar ton kömür üreterek bir önceki yıla göre %2,5’lik bir büyüme sergilemiştir.

 

Akıllı sensörler ve önemli yatırımlar
Ağır sanayiye yönelik bir teknoloji pazarı olan Axora’ya göre, çevresel etkilerin izlenmesine yönelik akıllı sensör çözümleri kirliliği %5 oranında azaltarak verilerin daha etkin kullanımının rehabilitasyon ve atık yönetiminin optimize edilmesine nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir. Şirket istatistiklerine göre akıllı sürdürülebilirlik yazılım platformları atık yönetimi maliyetlerini %40’a kadar azaltıyor.

Hem genel olarak madencilik sektörü hem de atık yönetimi alt sektörü kapsam ve zenginlik açısından büyüdükçe, bu gibi yenilikler daha yaygın hale gelebilir. Küresel madencilik atık yönetimi pazarının 2021’de 172,60 milyar dolardan, yıllık %2,7’lik bileşik büyüme oranıyla 2028’de 208,33 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

Maden atık yönetimi pazarı, atıkları katı ve sıvı atıklar olmak üzere iki türe ayırmaktadır. Asya Pasifik bölgesi, 2022 yılında 76,62 milyar ton üretimle en büyük miktarda maden atığı üreten bölgedir. Çin, dünyadaki maden üretiminin %24’ünden fazlasını gerçekleştirmektedir ve Avustralya, maden atıklarına bireysel olarak en fazla katkıda bulunan ikinci ülke olarak bölgenin atık üretimindeki hakimiyetini sürdürmektedir.

Ancak sorun bölgenin ötesine uzanmaktadır. Birleşik Krallık Çevre Bakanlığı’na göre, ticari ve endüstriyel sektörler tarafından üretilen toplam atık miktarı 2010 yılında 43,7 milyon ton iken 2018 yılında 43,9 milyon ton olarak sabit kalmıştır. Bu rakam sadece madencilikle ilgili olmamakla birlikte, atıkların her ölçekteki madencilik alanında bir sorun olmaya devam ettiğine dair önemli bir hatırlatmadır. Nitekim 2018 yılında maden atıkları dünya genelindeki tüm atıkların %36,2’sini oluşturmaktadır ve sektörün tüm kârlılığına rağmen her zaman düzgün bir şekilde yönetilmesi gereken kalıcı etkiler yaratacağını hatırlatmaktadır.

 

! Bu yazının hakları madenhabercisi.com’a aittir ! Kaynak gösterilmeden kullanılmamalıdır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!