Atıkların Potansiyeli: Maden Atıklarından Metal Geri Kazanımı

Uzmanlar, maden atıklarının enerji geçişi için kritik olan yeni bir metal ve mineral kaynağı sağlayabileceğine, aynı zamanda çevreyi temizleyebileceğine inanıyorlar. Peru’nun Amazon bölgesinde yer alan Madre de Dios’ta, yoğun yeşil yağmur ormanlarının güzelliği, nehir yatağında altın arayan madencilerin yoğun faaliyetleriyle tezat oluşturuyor. Bölgedeki madencilik faaliyetleri ormansızlaşmaya ve kontrolsüz kirliliğe yol açsa da, yerel halk için […]

error: Content is protected !!