Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonları

Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları, Çin’deki kömür hazırlama tesislerinde, jiglere ve konvansiyonel ağır ortam tesislerine karşı üstünlükleri nedeniyle oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kömürün pompa gerekmeksizin, ekipmana doğrudan konveyörle beslendiği bu ayırıcılar tüm yeni tesislerde tercih edilmektedir. Tesiste, besleme tasnif eleklerinin ve şlam atımının gerekmemesi, ince tanelerin verimli ayrımını sağlayan yüksek santrifüj […]

error: Content is protected !!