Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonları

2 minutes, 15 seconds Read

Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları, Çin’deki kömür hazırlama tesislerinde, jiglere ve konvansiyonel ağır ortam tesislerine karşı üstünlükleri nedeniyle oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kömürün pompa gerekmeksizin, ekipmana doğrudan konveyörle beslendiği bu ayırıcılar tüm yeni tesislerde tercih edilmektedir.
Tesiste, besleme tasnif eleklerinin ve şlam atımının gerekmemesi, ince tanelerin verimli ayrımını sağlayan yüksek santrifüj kuvveti varlığı ve birinci aşamada verilen düşük yoğunluklu süspansiyonla ikinci kademede viskozite artmaksızın sağlanan yüksek ayırma yoğunlukları gibi avantajları nedeniyle, yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları 600’den fazla tesiste uygulama bulmuştur. Birçok proses sürecinde zenginleştirme operasyonları sonradan olurken , üç ürün siklon kullanılan kömür tesislerinde -100 cm malzeme direkt olarak zenginleştirilir ve sonrasında diğer proses süreçlerine tabi tutulur.

Yer Çekimi Beslemeli Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonlarının Çalışma Prensibi

üç ürünlü ağır ortam siklonları

Şekil 1 : 3 Ürün Siklon Çalışma Prensibi

 

Yer altından çıkarılan malzeme öncelikle bir kırıcıya girmekte ve genellikle -100 cm ham kömür, doğrudan konveyör ile yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonunun birincil kademesine beslenmekte ve yine birinci kademe silindirik kısma, akışa ters yönlü temiz kömür üretimi için uygun yoğunlukta ağır ortam tanjanttan beslenmektedir. Ortam beslemesi konvansiyonel devrelerden çok daha yüksek basınçlarda gerçekleştirilmektedir. Birincil kısımdan temiz kömür alınırken, birinci kademede batan kömür ve ortam ikinci kademeye geçmektedir. İkinci kademede herhangi bir ek ortam eklentisi gerçekleştirilmeksizin ara ürün ve atık ayrımı gerçekleşmektedir. Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu, işletme parametreleri değiştirilerek ayarlanabilen ikinci kademe ortam yoğunluğu, konvansiyonel devrelerde erişilemeyen 2,2 g/cm3 yoğunluğa kadar yükseltilebilmektedir. Ağır ortam malzemesi olarak genellikle manyetit kullanılmaktadır. Genellikle üst katlarda konumlandırılması gereken 3 ürün siklonuna ağır ortamın gönderilebilmesi için ise çok güçlü pompalar kullanılması gerekir (1000 kW).

Şekil 2 : Üç ürün siklon

 

Tesis performansını artıran bu ekipman birçok avantaja sahip olmasıyla birlikte , ülkemizde de Polyak Eynez Madencilik ve Demir Export A.Ş ‘ nin Eynez tesislerinde farklı kapasitelerde kullanılmaktadır.

 

Detaylı bilgi ve örnek akış şemaları için tıklayınız

 

! Bu yazı http://madenhabercisi.com ‘a aittir. İzinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır !

 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!