Kırma ve Öğütme Devreleri

1.Giriş Bir sınır olmamasına karşın 3 mm üstündeki boyut küçültme işlemi “kırma”, 3 mm altındakiler de “öğütme” olarak kabul edilmektedir. Kırma-boyutlandırma-öğütme devrelerinde değişik kırıcılar, elekler, yaygın olarak çubuklu değirmen sonrası siklonla ters kapalı devre çalışan II.aşama öğütme devresiyle açık devre çalışan III.aşama öğütme devresi kullanılmaktadır. Şekil 1’de cevherin üretiminden başlayarak serbestleşmesi için kırma, boyutlandırma, öğütme […]

Kırma İşlemi

1.Giriş Boyut küçültme işlemi sahada cevher üretimi ile başlamaktadır. Cevher üretimi için patlatmada = 0.15-0.20 kWs/t enerji harcanırken bu değer kırma işleminde = 2.5 kWs/t civarındadır. Çoğu zaman ilk aşama kırma işlemi açık devre yapılmaktadır. İlk aşama kırmadan sonra, değirmen öncesi kırıcıların kapalı devre çalıştırılması, öğütmenin yönetiminde kolaylık sağladığı gibi boyut küçültme maliyetini de önemli […]

Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonları

Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları, Çin’deki kömür hazırlama tesislerinde, jiglere ve konvansiyonel ağır ortam tesislerine karşı üstünlükleri nedeniyle oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kömürün pompa gerekmeksizin, ekipmana doğrudan konveyörle beslendiği bu ayırıcılar tüm yeni tesislerde tercih edilmektedir. Tesiste, besleme tasnif eleklerinin ve şlam atımının gerekmemesi, ince tanelerin verimli ayrımını sağlayan yüksek santrifüj […]

Çubuklu değirmenlerde olası problemler ve çözümleri

Çubuklu değirmenlerde olası problemler ve çözümleri  1.Giriş Tesislerde cevher çeşitine ve öğütmenin amacına bağlı olarak çok değişik öğütme devreleri oluşturulmaktadır. Öğütme devrelerini gerektiğinde tesis çalışırken de değiştirme olanağı vardır. Bunlar içinde en yaygın olanı “çubuklu değirmen öncesi elekle kapalı devre çalışan kırıcı, çubuklu değirmen sonrası siklonla kapalı devre çalışan bilyalı değirmen öğütme devresidir”. Boyut küçültme […]

KAPALI DEĞİRMENLERDE ÖĞÜTME

1.Giriş Kapalı değirmenlerde öğütülecek bir veya birkaç mineral öğütücü olarak kullanılacak bilyalarla değirmene doldurulmakta, değirmen bir süre döndürülmekte, arada bir değirmen durdurulup öğütülmüş mineral karışımından örnek alınmaktadır. Yapılan elek analizi sonucuna göre değirmen döndürülmeye devam edilmekte ya da öğütme boyutunun tamam olduğuna karar verilerek durdurulmaktadır. Cevher hazırlamada “batch” değirmen olarak bilinen, Türkçe ifade ile “kesintili”, […]

BOYUT KÜÇÜLTME

BOYUT KÜÇÜLTME NEDİR? 1.Giriş Boyut küçültme işlemi madenin işletmede patlayıcı madde kullanarak üretimiyle başlamakta, son kademe öğütme ile son bulmaktadır. Bu amaçla da kırıcılar ve değirmenler kullanılmaktadır. Cevher hazırlama tesislerinde ilk yatırım ve işletme maliyeti en yüksek olan ekipman değirmenlerdir. Tesislerde karşılaşılan sorunların başında da cevherin az ya da çok öğütülmesi gelmektedir. Kırma işleminin maliyeti […]

ÇUBUKLU VE BİLYALI DEĞİRMENLERDE KRİTİK HIZ

ÇUBUKLU / BİLYALI DEĞİRMENLERDE KRİTİK HIZ 1.Giriş Bilyalı ve çubuklu değirmenlerde öğütme olayı değirmenin dönme hareketinden öte içinde kütle, ağırlık, merkezkaç, yerçekimi, ivme, çevresel hız, yol, zaman, devir, sürtünme, düşme, kırma gibi ifadelerle ilgili fizik kurallarının yaşandığı bilimsel bir ortamdır. Cevher hazırlama mühendislerinin bu kuralları bilmesi değirmenlerde öğütme işlemine hakim olabilmesi açısından önemlidir. Çünkü öğütme […]

error: Content is protected !!