Paris anlaşmasına göre enerji kaynaklarımızın %85’i yer altında kalacak!

3 minutes, 49 seconds Read

Dünya çapında, 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nın etkilerini hafifletmek için yapılan taahhütleri yerine getirmek için çoğu var olan kömür, geleneksel gaz ve petrol enerji kaynaklarının çoğu, Barselona Üniversitesi liderliğinde yapılan yeni bir araştırmada bahsedildiği gibi yeraltında kalmalıdır.

Doğa İletişim dergisinde yayımlanan bir makalede, UB bilim insanları, Paris Anlaşması’nın taahhütlerini yerine getirmek için petrol kaynaklarının hangilerinin kullanılmaması gerektiğini uyaran çevresel ve sosyal kriterlere sahip bir küresel bir petrol haritası sunuyorlar.

Atlas, küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak için, doğal koruma alanları, biyoçeşitlilik koruma öncelikli alanları, yüksek endemik tür zenginliği alanları, kentsel alanlar ve gönüllü izolasyon içindeki yerli halkların toprakları gibi gezegenin en sosyo-çevresel olarak hassas alanlarında petrol kaynaklarının kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, bu savunmasız yerlerdeki petrol/kömür kaynaklarının çıkarılmamasının bile Paris Anlaşması’nda belirtildiği gibi küresel ısınmayı 1.5°C’nin altında tutmaya yetmeyeceğini uyarıyor.

Yeni yol haritası
Bu bağlamda, yakıt talebine dayalı olarak öncelikle fosil yakıtlara yönelik uluslararası iklim politikası taleplerini tamamlayacak ve enerji kaynaklarının kullanımında sosyo-çevresel güvenceleri artıracak yeni bir yol haritası sunuyor.

“Çalışmamız, yeraltında tutulması ve ticari olarak kullanılmaması gereken petrol kaynaklarını ortaya koyuyor ve özellikle gezegenin farklı bölgelerinde yüksek endemik zenginliği veya dikkate değer sosyo-çevresel değerlerle örtüşen yataklara dikkat çekiyor,” diyor baş araştırmacı Martí Orta-Martínez bir basın açıklamasında. “Sonuçlar, seçilen kaynakların ve rezervlerin kullanımının Paris Anlaşması taahhütlerinin gerçekleştirilmesiyle tamamen uyumsuz olduğunu gösteriyor.”

Orta-Martínez, artık bilimsel topluluk arasında gezegenin iklim sisteminin eşik noktalarına ulaşmamak için küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak için geniş bir fikir birliği olduğunu belirtti. Bu eşiklerin aşılması durumunda, bu, karbonun atmosfere ani bir salınımına – iklim geri bildirimi – ve iklim değişikliğinin etkilerini artırmaya ve dünyayı büyük ölçekli, geri dönüşü olmayan değişikliklere taahhüt etmeye yol açabilir.

Karbon bütçesi neredeyse tükenmiş durumda
Ortalama küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak için, aşılmaması gereken toplam CO2 emisyon miktarına kalan karbon bütçesi denir. Ocak 2023’te, 1.5°C’lik ısınmayı koruma şansının %50’si için kalan karbon bütçesi yaklaşık 250 gigaton CO2 (GtCO2) idi.

“Bu bütçe, insan kaynaklı emisyonların mevcut oranlarında -yaklaşık 42 GtCO2 yılda bir- sürekli azalıyor ve 2028 yılında tamamen tükenmiş olacak,” diyor makalenin ilk yazarı Lorenzo Pellegrini.

Pellegrini, dünyanın bilinen fosil yakıt kaynaklarının yanması sonucunda yaklaşık 10.000 GtCO2 emisyonu olacağını, bu miktarın 1.5°C’lik karbon bütçesinden 40 kat daha fazla olduğunu belirtti.

“Ek olarak, gelişmiş fosil yakıt rezervlerinin yanması -yani, şu anda üretimde veya inşa halinde olan petrol ve gaz sahalarının ve kömür madenlerinin rezervleri- 1.5°C’lik bir küresel ısınma için kalan karbon bütçesinden dört kat daha fazla olan 936 GtCO2 emisyonuna yol açacak,” diyor ortak yazar Gorka Muñoa. “1.5°C’lik küresel ısınmayı aşmama hedefi, yeni fosil yakıt yataklarının keşfi, yeni fosil yakıt çıkarma lisanslarının verilmesi ve şu anda üretimde veya zaten geliştirilmiş olan petrol, gaz ve kömür çıkarma projelerinin çok büyük bir kısmının ( %75’i) erken kapatılması gerektirir.”

Bu olasılıkla, yazarlar hükümetleri, şirketleri, vatandaşları ve emeklilik fonları gibi büyük yatırımcıları, sosyo-çevresel kriterler uygulanmadığı sürece derhal fosil yakıt endüstrisine ve altyapısına herhangi bir yatırımı durdurmaya çağırıyorlar.

“Enerji talebini güvence altına almak için büyük ölçekli yatırımlar yapılması gerekiyor, fosil yakıt keşfi ve çıkarma faaliyetlerine yasaklar ve askıya alınmalar getirilmeli ve fosil yakıt yayılmasını önleyici anlaşmalara uyulmalıdır,” ekibin sonuçlandığı belirtildi.

 

Kaynak: https://www.mining.com/existing-coal-oil-gas-resources-should-remain-in-the-ground-to-reach-paris-agreement-goals-study/

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!